Web(ové) stránky / pages

Vytvořené webové stránky / Created web sites

 

1. Angel-Advice.com

 

Teamový dynamický projekt započatý v roce 2012. Tvorba probíhala společně programátorem, grafikem a 2 kamárady. Vybudovaný za zelené louce. Bez CMS. /Team dynamic project which started in 2012. We work together with programator, graphic designer and my 2 friends. Green field project. No CMS.

2. Web Jahn-Consulting.cz

Webový projekt vytvořený v roce 2014. Tvorba probíhala pomocí CMS. Jednoduchý statický web. / Web project created in 2014. It was created in CMS. Easy static web.

Web Jahn-consulting,cz

3. Web Agseafood.cz

Webový projekt vytvořený v roce 2011. Tvorba probíhala pomocí CMS. Jednoduchý statický web. / Web project created in 2011. It was created in CMS. Easy static web.

Web Agseafood.cz